*توجه کنید :
  • متوسط مدت زمان پاسخ برای هر درخواست 8 ساعت می باشد لذا از ارسال درخواستهای تکراری خودداری کنید.
  • درصورت نیاز به ارسال فایل می بایست فایل مورد نظر خود را در یکی از سایت های آپلود فایل رایگان بارگذاری نمایید و سپس لینک فایل مورد نظر را در قسمت پشتیبانی برای ما ارسال نمایید.
  • از کلمات مناسب استفاده کنید.
  • در صورت مشاهده هر گونه بی احترامی حساب فرد متخلف مسدود میشود.
  • ...